De haven van Rotterdam

Motor van de Nederlandse economie

De haven van Rotterdam is de grootste haven
van Europa. Het havengebied - met een lengte van 42 kilometer -
is één van de belangrijkste kruispunten van de goederenstroom
ter wereld.
 
Zo is de haven de toegangspoort tot een Europese markt van
meer dan 350 miljoen consumenten. Een plek waar veiligheid,
bereikbaarheid en duurzaamheid hoogste prioriteit hebben.
Maar waar ook ruimte is voor werk, onderwijs en plezier.

 

Greg Theulings

Beeldmaker