Privacyverklaring

GregTheulings•nl vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw privacygevoelige gegevens. Wij houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. We leggen je graag uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel je je persoonsgegevens aan ons kunt verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

We gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je ons toestemming hebt gegeven. Het kan gaan om het:

  • uitvoeren van content-diensten, vertaalwerk of tolkdiensten
  • informeren over nieuwe diensten
  • uitnodigen voor bijeenkomsten
  • verzenden van mailings
  • uitvoeren van marktonderzoek of SEO-onderzoek

Wil je geen gebruik maken van bepaalde diensten, dan kun je je toestemming intrekken. Daarvoor klik je op de afmeldbutton of stuur je ons een mail met als onderwerp “Intrekking toestemming”.

De beveiliging van je persoonsgegevens Om je persoonsgegevens veilig te houden, gelden specifieke privacy-eisen voor onze medewerkers en freelancers. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsbeding ondertekend. Ook werken we op basis van need-to-know: alleen de mensen die daadwerkelijk aan je verzoek werken, hebben toegang tot je persoonsgegevens.

Medewerkers en freelancers zijn verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo snel mogelijk te melden. Je persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Ze worden niet langer bewaard dan nodig, tenzij dat wettelijk verplicht is.

Zodra je persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze vernietigd. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je de volgende rechten, waar je via het “Formulier Rechten Betrokkenen” gebruik van kunt maken:

  • recht op inzage van je persoonsgegevens
  • recht op verwijdering van je persoonsgegevens
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens
  • recht op dataportabiliteit.

Wij behandelen elk verzoek binnen de wettelijke termijn en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om het in te willigen of af te wijzen. Een eventuele afwijzing van je verzoek zullen wij motiveren.

Om de administratieve kosten te dekken, kunnen we een kleine bijdrage vragen om aan je verzoek te voldoen, afhankelijk van onze inspanning.

Verlies van je persoonsgegevens

GregTheulings•nl heeft maatregelen genomen om datalekken te voorkomen. Mocht er toch een datalek ontstaan waarbij je persoonsgegevens verloren zijn geraakt, dan zullen wij dat onmiddellijk laten weten. Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren.

Vind je toch dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kun je een klacht indienen bij onze Privacy Officer via het contactformulier. Ben je ontevreden over de afhandeling van je klacht, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

GregTheulings•nl behoudt zich het recht voor, deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website staat altijd de laatste versie van de Privacyverklaring.